Taal

Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? 

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

Lydende en bedrywende vorm
Uitdeelstuk om Lydende vorm makliker te verduidelik. EAT-metode
Lydende en Bedrywende vorm 2018.pptx (1.34MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Lydende vorm vouboekie
Taalkunde opsomming
Lydende vorm.pdf (672.44KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

Meervoude reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
PPT bestaan uit die meervoudhuisies-storie en oorblywende reëls.
MEERVOUDE.pptx (936.75KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude - Handgeskrewe vokaal/konsonant-opdeling
Sekere groepe vokale en konsonante pas in elke huisie. Elke huisie het ook afsonderlike reëls oor wat gebeur in die meervoud.
Basiese meervoude housies.pdf (697.51KB)

Geillustreerde Meervoude boekie
Basiese meervoude reëls verduidelik aan die hand van 'n

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

storie. Ek het self die prente in Paint geteken en ingekleur.

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude vouboekie - uitgebreide weergawe
Taalkunde opsomming
Meervoude.pdf (592.02KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude: Drie vokaalgroepe - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die spelreëls vir die drie vokaalgroepe.
Meervoude - Drie vokaalgroepe.pdf (177.41KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

Tye notas.docx (6.09MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

TYE-tabel vir EAT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - engels.pdf (103.45KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

TYE-tabel vir HT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - Afrikaans.pdf (90.88KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

studienotas.docx (220.66KB)

Verkleinwoorde reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
Verkleinwoorde is moeilik genoeg, want dit klink baie

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

dieselfde. Hierdie aanbieding groepeer ooreenstemmende reëls in 'n poging om struktuur daar te stel.

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Verkleinwoorde vouboekie
Taalkunde opsommings
Verkleinwoorde.pdf (459.81KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Voegwoorde - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die drie voegwoordgroepe.
Voegwoorde.pdf (201.66KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT

Drie vingers - Drie voegwoordgroepe

gallery/_cdp_a-Drie_vingers_-_Drie_voegwoordgroepe

'n Metode om voegwoordgroepe te verduidelik. Dit help ook met die plasing van die werkwoorde.
Drie vingers - Drie voegwoordgroepe.jpg (84.65KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Sintaksis metodiek verduidelikings

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik?
Pdf-weergawe van prezi
Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik.pdf (17.98MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

Woordorde
PPT vir EAT leerders om die sinskonstruksie van Afrikaans beter te verstaan.
My nuwe STOMPI boek - Engelse weergawe.pptx (700.39KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Inleiding tot STOMPI
Uitdeelstuk wat saam met PPT gebruik word.
NB Inleiding tot Sv1TOMPv2I.pdf (914.3KB)