Juffrou Marelize Swanepoel
Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? Lydende vorm vouboekie
Taalkunde opsomming
Lydende vorm.pdf (672.44KB)
Lydende vorm vouboekie
Taalkunde opsomming
Lydende vorm.pdf (672.44KB)
Verkleinwoorde vouboekie
Taalkunde opsommings
Verkleinwoorde.pdf (459.81KB)
Verkleinwoorde vouboekie
Taalkunde opsommings
Verkleinwoorde.pdf (459.81KB)
Meervoude: Drie vokaalgroepe - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die spelreëls vir die drie vokaalgroepe.
Meervoude - Drie vokaalgroepe.pdf (177.41KB)
Meervoude: Drie vokaalgroepe - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die spelreëls vir die drie vokaalgroepe.
Meervoude - Drie vokaalgroepe.pdf (177.41KB)


Meervoude vouboekie - uitgebreide weergawe
Taalkunde opsomming
Meervoude.pdf (592.02KB)
Meervoude vouboekie - uitgebreide weergawe
Taalkunde opsomming
Meervoude.pdf (592.02KB)


Voegwoorde - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die drie voegwoordgroepe.
Voegwoorde.pdf (201.66KB)
Voegwoorde - Vouboekie
Vouboekies maak die leer van konsepte soveel makliker. Hierdie boekie bevat die drie voegwoordgroepe.
Voegwoorde.pdf (201.66KB)


Lydende en bedrywende vorm
Uitdeelstuk om Lydende vorm makliker te verduidelik.
Lydende en Bedrywende vorm.pdf (1.38MB)
Lydende en bedrywende vorm
Uitdeelstuk om Lydende vorm makliker te verduidelik.
Lydende en Bedrywende vorm.pdf (1.38MB)


TYE-tabel vir HT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - Afrikaans.pdf (90.88KB)
TYE-tabel vir HT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - Afrikaans.pdf (90.88KB)


Inleiding tot STOMPI
Uitdeelstuk wat saam met PPT gebruik word.
NB Inleiding tot Sv1TOMPv2I.pdf (914.3KB)
Inleiding tot STOMPI
Uitdeelstuk wat saam met PPT gebruik word.
NB Inleiding tot Sv1TOMPv2I.pdf (914.3KB)


TYE-tabel vir EAT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - engels.pdf (103.45KB)
TYE-tabel vir EAT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - engels.pdf (103.45KB)


Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT
Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT.pdf (272.67KB)
Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT
Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT.pdf (272.67KB)


Geillustreerde Meervoude boekie
Basiese meervoude reëls verduidelik aan die hand van 'n storie. Ek het self die prente in Paint geteken en ingekleur.
Meervoude My Eerste Afrikaanse Taalhandboekie aangepaste weergawe.ppt (2.26MB)
Geillustreerde Meervoude boekie
Basiese meervoude reëls verduidelik aan die hand van 'n storie. Ek het self die prente in Paint geteken en ingekleur.
Meervoude My Eerste Afrikaanse Taalhandboekie aangepaste weergawe.ppt (2.26MB)


Verkleinwoorde reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
Verkleinwoorde is moeilik genoeg, want dit klink baie dieselfde. Hierdie aanbieding groepeer ooreenstemmende reëls in 'n poging om struktuur daar te stel.
Verkleinwoorde.pptx (488.48KB)
Verkleinwoorde reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
Verkleinwoorde is moeilik genoeg, want dit klink baie dieselfde. Hierdie aanbieding groepeer ooreenstemmende reëls in 'n poging om struktuur daar te stel.
Verkleinwoorde.pptx (488.48KB)


Meervoude - Handgeskrewe vokaal/konsonant-opdeling
Sekere groepe vokale en konsonante pas in elke huisie. Elke huisie het ook afsonderlike reëls oor wat gebeur in die meervoud.
Basiese meervoude housies.pdf (697.51KB)
Meervoude - Handgeskrewe vokaal/konsonant-opdeling
Sekere groepe vokale en konsonante pas in elke huisie. Elke huisie het ook afsonderlike reëls oor wat gebeur in die meervoud.
Basiese meervoude housies.pdf (697.51KB)


Meervoude reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
PPT bestaan uit die meervoudhuisies-storie en oorblywende reëls.
MEERVOUDE.pptx (936.75KB)
Meervoude reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
PPT bestaan uit die meervoudhuisies-storie en oorblywende reëls.
MEERVOUDE.pptx (936.75KB)


Woordorde
PPT vir EAT leerders om die sinskonstruksie van Afrikaans beter te verstaan.
My nuwe STOMPI boek - Engelse weergawe.pptx (700.39KB)
Woordorde
PPT vir EAT leerders om die sinskonstruksie van Afrikaans beter te verstaan.
My nuwe STOMPI boek - Engelse weergawe.pptx (700.39KB)


Drie vingers - Drie voegwoordgroepe
'n Metode om voegwoordgroepe te verduidelik. Dit help ook met die plasing van die werkwoorde.
Drie vingers - Drie voegwoordgroepe.jpg (84.65KB)
Drie vingers - Drie voegwoordgroepe
'n Metode om voegwoordgroepe te verduidelik. Dit help ook met die plasing van die werkwoorde.
Drie vingers - Drie voegwoordgroepe.jpg (84.65KB)


 

 


Tye notas.docx (6.09MB)
Tye notas.docx (6.09MB)


studienotas.docx (220.66KB)
studienotas.docx (220.66KB)


Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik?
Pdf-weergawe van prezi
Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik.pdf (17.98MB)
Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik?
Pdf-weergawe van prezi
Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik.pdf (17.98MB)


Sintaksis metodiek verduidelikings
afrikaans new language notes.pdf (8.01MB)
Sintaksis metodiek verduidelikings
afrikaans new language notes.pdf (8.01MB)