Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant?

https://afrikaans.com/leerhulp/

Taal is een van die afdelings waar ons kinders maklike punte kan verdien. My benadering fokus op formules, stappe en kortpaaie. Die taalreëls is nie graadspesifiek nie: Reëls bly dieselfde, voorbeelde verander. 

 

Sinsvlak verwys na enige reël wat op sintaksis van toepassing is.

Woordvlak verwys na enige reël wat op morfologie van toepassing is.